Penulis: Naldo Helmys Sains modern identik dengan penalaran. Prosesnya melibatkan akal. Bahannya adalah bukti empiris, dapat terinderai. Buahnya adalah pengetahuan yang rasional. Sementara rasanya adalah sekuler. Meski penggambaran itu tak disepakati semua pihak, tapi itulah kira-kira pandangan sepintas Seyyed Hossein…